Формування оптимальної конструкційної міцности авіяційних кріпильних прогоничів з титанових стопів

О. М. Івасишин, П. Є. Марковський, Ю. Я. Мєшков, А. В. Шиян

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 26.07.2017. Завантажити: PDF

Розроблено методологію формування оптимальної конструкційної міцности $\tau_{ср.}$ авіяційних кріпильних прогоничів з титанових стопів з метою збалансованости поєднання властивостей міцности та пластичности шляхом раціонального підбору комплексу їхніх базових механічних характеристик: умовної межі плинности $\sigma_{0,2}$, границі міцности $\sigma_{В}$, відносного звуження в момент руйнування зразка $\psi_{K}$. Встановлено, що величину конструкційної міцности $\tau_{ср.}$ авіяційних кріпильних прогоничів з титанових стопів формують базові механічні характеристики $\sigma_{0,2}$, $\sigma_{В}$ і $\psi_{K}$, а також показник істинного напруження в момент руйнування зразка $S_K$ при випробуваннях на одновісний розтяг. Показано, що з метою підвищення величини конструкційної міцности авіяційних кріпильних прогоничів з титанових стопів до потрібного рівня $\tau_{ср.} \cong$ 850 МПа зусилля технологів мають бути спрямовані на збільшення рівня параметра $\sigma_{0,2}$/$\sigma_{В}$ та зниження величини показника деформаційного зміцнення $n$ перспективних титанових стопів. Умови формування такого комплексу властивостей уможливлюють не тільки цілеспрямовано формувати найліпші значення $\tau_{ср.}$, але й давати обґрунтовану прогнозну оцінку можливости подальшого підвищення цього показника.

Ключові слова: кріпильні прогоничи, титанові стопи, конструкційна міцність, окрихчення, оптимізація механічних властивостей.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i09/1197.html

PACS: 46.50.+a, 62.20.fk, 62.20.mj, 62.20.mm, 81.40.Ef, 81.40.Jj, 81.40.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Металлы. Метод испытания на срез: ОСТ 1.90148–74.
 2. О. М. Ивасишин, П. Е. Марковский, А. Г. Моляр, С. Л. Антонюк, И. М. Гавриш, Материалы Международной конференции «Титан-2012 в СНГ» (22–25 апреля 2012, Казань), с. 39.
 3. Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, Механика машин, механизмов и материалов, № 1: 79 (2017).
 4. И. А. Биргер, Г. Б. Иосилевич, Резьбовые и фланцевые соединения (Москва: Машиностроение: 1990).
 5. А. В. Шиян, Ю. Я. Мешков, Д. Г. Саввакин, Механика машин, механизмов и материалов, № 4: 70 (2015).
 6. Г. Б. Иосилевич, Концентрация напряжений и деформаций в деталях машин (Москва: Машиностроение: 1981).
 7. Г. Н. Савин, В. И. Тульчий, Справочник по концентрации напряжений (Киев: ПО «Высшая школа»: 1976).
 8. J. H. Hollomon, Trans. AIME. Iron Steel Div., 162: 268 (1945).
 9. O. M. Ivasishin, P. E. Markovsky, Yu. V. Matviychuk, S. L. Semiatin, C. H. Ward, and S. Fox, J. Alloys Compd., 457, Iss. 1–2: 296 (2008). Crossref
 10. П. Е. Марковский, Металлофиз. новейшие технол., 31, № 4: 511 (2009).
 11. О. М. Ивасишин, П. Е. Марковский, А. Г. Моляр, В. О. Мушегян, О. В. Мушегян, Материалы Международной конференции «Титан-2012 в СНГ» (22–25 апреля 2012, Казань), с. 102.
 12. І. М. Гавриш, Формування високоміцних структурно-фазових станів у деталях кріплення з титанового сплаву ВТ22 при обробленні в нерівноважних умовах (Дис.  канд. техн. наук) (Київ: ДП «Антонов»: 2017).
 13. О. М. Ивасишин, П. Е. Марковский, С. А. Котречко, Ю. Я. Мешков, А. В. Шиян, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 1: 129 (2013).
 14. Ю. Я. Мешков, С. А. Котречко, А. В. Шиян, Механическая стабильность металлов и сплавов (Киев: Наукова думка: 2014).
 15. А. В. Шиян, Наукові основи формування раціонального комплексу механічних властивостей конструкційних сталей і титанових сплавів (Дис.  д-ра техн. наук) (Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури»: 2016).
 16. Б. А. Колачев, А. В. Мальков, Физические основы разрушения титана (Москва: Металлургия: 1983).
 17. В. Т. Трощенко, В. В. Покровский, В. Л. Ярусевич, Проблемы прочности, № 8: 30 (1991).