Вплив зарядового стану атома на інтенсивність рентґенівської $K_{\alpha}L^{1}$-емісії Ti та Cr

М. А. М. Аль-Омари, М. О. Боровий

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, 01033 Київ, Україна

Отримано: 12.12.2017. Завантажити: PDF

Експериментально досліджено відносну інтенсивність $\gamma = I(^{3}P)/I(^{1}P)$ групи рентґенівських емісійних $K_{\alpha}L^{1}$-сателітів Ti й Cr у металах та їх йонно-ковалентних сполуках. Встановлено, що при переході від металів Ti й Cr до карбідів та оксидів TiC, Cr$_3$C$_2$, TiO$_2$, Cr$_2$O$_3$ величина $\gamma$ зменшується на 30–50% при зростанні ефективного заряду атомів металів. Причина зменшення відносної інтенсивности може бути зумовлена залежністю взаємодії конфіґурацій $KL_{2,3}(^{3}P){\varepsilon}p(^{2}S)$ та $KL_{2,3}(^{1}P){\varepsilon}p(^{2}S)$ від екранування $K$- та $L_{2,3}$-вакансій вільними електронами. У металах таке екранування істотно зменшує амплітуди переходів між станами конфіґурацій $KL_{2,3}(^{3}P){\varepsilon}p(^{2}S)$ та $KL_{2,3}(^{1}P){\varepsilon}p(^{2}S)$. В йонно-ковалентних сполуках екранування практично відсутнє; тому значне посилення Кулонової взаємодії ежектованого 2$p$-електрона з $L_{2,3}$-вакансією приводить до змішування станів $^{3}P$- та $^{1}P$-термів $KL_{2,3}$-конфіґурації через потужні міжканальні переходи $KL_{2,3}(^{3}P){\varepsilon}p(^{2}S) \to KL_{2,3}(^{1}P){\varepsilon}p(^{2}S)$.

Ключові слова: ефективний заряд, рентґенівські $K_{\alpha}L^{1}$-сателіти, екранування, конфіґураційна взаємодія.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i03/0301.html

PACS: 32.30.Rj, 34.80.Dp, 78.70.En, 79.20.Ap, 79.20.Kz, 82.80.Pv


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. В. В. Немошкаленко, Рентгеновские эмиссионные спектры металлов и сплавов (Киев: Наукова думка: 1972).
 2. L. Mandić, S. Fazinić, and M. Jakšić, Phys. Rev. A, 80: 042519 (2009). Crossref
 3. I. Han and L. Demir, Phys. Rev. A, 82: 042514 (2010). Crossref
 4. В. П. Саченко, В. Ф. Демехин, ЖЭТФ, 3, № 49: 765 (1965).
 5. N. Shigeoka, H. Oohashi, and T. Tochio, Phys. Rev. A, 69, No. 5: 052505 (2004). Crossref
 6. R. Diamant, R. Sharon, and W. A. Caliebe, J. Phys. B, 39, No. 3: 651 (2006). Crossref
 7. В. Ф. Демехин, В. П. Саченко, Изв. АН СССР. Сер. Физика, 31, № 6: 907 (1967).
 8. T. Åberg, Phys. Rev., 156, No. 1: 35 (1967). Crossref
 9. P. D. Pérez, A. C. Carreras, and J. C. Trincavelli, J. Phys. B, 45, No. 2: 025004 (2012). Crossref
 10. N. A. Borovoi and Yu. P. Gololobov, Phys. Sol. State, 39, No. 9: 1474 (1997). Crossref
 11. A. Salnik, Yu. P. Gololobov, and N. A. Borovoy, Ferroelectrics, 484: 62 (2015). Crossref
 12. N. A. Borovoi, V. V. Ivanov, and V. I. Shiyanovskii, Optics and Spectroscopy, 86, No. 1: 11 (1999).
 13. А. Р. Черкасов, В. С. Галкин, Е. М. Зуева, Успехи химии, 7, № 5: 423 (1998).
 14. R. Couch and L. Bruce, Phys. Rev. A, 44, No. 5: 3016 (1991). Crossref
 15. J. H. Scofield, Phys. Rev. A, 9, No. 3: 1041 (1974). Crossref
 16. C. D. Lin, Phys. Rev. A, 9, No. 1: 171 (1974). Crossref
 17. A. F. Starace, Phys. Rev. A, 2, No. 1: 118 (1970). Crossref
 18. D. Chattarji, W. Mehlhorn, and V. Schmidt, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 13, No. 2: 97 (1978). Crossref
 19. Н. Н. Собельман, Введение в теорию атомных спектров (Москва: ГИФМЛ: 1963).