Фотопластичний ефект у вузькощілинних кристалах халькогенідів меркурію

Б. П. Коман$^{1}$, О. О. Балицький$^{1}$, Д. С. Леонов$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

Отримано: 21.03.2018. Завантажити: PDF

У роботі розглянуто особливості фотопластичного ефекту (ФПЕ), що виникає у вузькощілинних кристалах ($E_g \cong$ 0,2 еВ) халькогенідів ртуті, освітлених білим світлом, у процесі їх одновісної деформації. Встановлено, що опромінення впливає на пластичну деформацію вузькощілинних кристалів твердих розчинів Cd$_{x}$Hg$_{1-x}$Te ($х$ — молярний склад). Досліджений в роботі від’ємний фотопластичний ефект (ВФПE) пов’язаний зі зменшенням напруги пластичної плинности при опроміненні білим світлом в умовах одновісної пластичної деформації кристалу за постійної швидкости навантаження. Виявлено, що, на відміну від широкозонних кристалів сполук II–VI груп, які виявляють позитивний ФПЕ, в кристалах твердих розчинів Cd$_{x}$Hg$_{1-x}$Te ВФПE спостерігається за відсутности внутрішнього фотоефекту. Модель, що пояснює природу ВФПE, ґрунтується на встановленому факті зменшення при освітленні кристалу позитивного заряду в оксидному шарі приповерхневої области кристалу. Зменшення заряду понижує потенціяльний бар’єр для виходу на поверхню дислокацій, що породжуються приповерхневими джерелами в процесі динамічного навантаження. Наслідком є зменшення напруги плинности деформації кристалу.

Ключові слова: фотопластичний ефект, вузькощілинні напівпровідники, халькогеніди ртуті, дислокації, деформація.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i04/0529.html

PACS: 61.72.Lk, 61.80.Ba, 61.82.Fk, 62.20.fq, 81.40.Lm, 81.40.Wx, 83.60.Np


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. T. Suzuki, Dislocation Dynamics and Plasticity. Overview (New York: Springer-Verlag: LLC: 2011).
 2. F. R. N. Nabarro, Theory of Crystal Dislocations (Oxford University Press: 1967).
 3. F. Herbert Matare, Defects Electronics in Semiconductors (New York–London–Sydney–Toronto: John Wiley and Sons: 1971).
 4. M. I. Molotskii, R. E. Kris, and V. Fleurov, Phys. Rev. B, 51: 12531 (1995). Crossref
 5. R. B. Morgunov, Physics Uspekhi, 174: 131 (2004).
 6. M. Badylevich, Yu. L. Lumin, V. V. Kveder, V. I. Orlov, and Yu. Osipyan, Solid State Phenom., 95–96: 433 (2004). Crossref
 7. E. V. Darinskaya, E. A. Petrznik, S. A. Erofeeva, and V. P. Kisel, Solid State Phenom., 69–70: 503 (1999). Crossref
 8. J. S. Nadeau, J. Appl. Phys., 35, Iss. 3: 669 (1964). Crossref
 9. J. M. Cabrera, J. Appl. Phys., 55, Iss. 5: 1013 (1974). Crossref
 10. S. Gestrin and K. Koshelaevskaya, Proceedings of Voronezh State University. Series: Physics, Mathematics, 4: 511 (2017).
 11. Yu. A. Osip’yan and I. B. Savchenko, JETP Letters, 77: 130 (1968).
 12. Yu. A. Osip’yan and V. F. Petrenko, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 226: 803 (1976).
 13. L. G. Kirichenko and V. F. Petrenko, ZhETF, 74: 742 (1978).
 14. C. N. Ahlguist, M. J. Carrol, and P. Stroempl, J. Phys. Chem. Sol., 33: 337 (1972). Crossref
 15. E. Y. Gutmanas, N. Travitzky, and P. Haasen, phys. status solidi (a), 51: 435 (1979). Crossref
 16. B. P. Koman, Ukr. J. Phys., 32: 908 (1987).
 17. G. A. Ermakov, E. V. Korovkin, Yu. A. Osip’yan, and M. Sh. Shihsaidov, Solid State Phys., 17: 2364 (1975).
 18. B. P. Koman, Physics and Chemistry of Solid State, 12, No. 4: 1018 (2011) (in Ukrainian).
 19. M. S. Tyagl, Introduction to Semiconductor Materials and Devices (New York–Toronto–Singapure: John Wiley and Sons: 2001).
 20. C. R. Helms, J. Vacuum Sci. Techn. A, 8: 1178 (1990). Crossref
 21. D. J. Seo, Journal of the Korean Phys. Society, 45: 1575 (2004).
 22. J. S. Wang, E. M. Vogel, and E. Snitzer, Optical Mater., 3: 187 (1994). Crossref
 23. V. Misol, Surface Energy of Phase Separation in Metals (Moscow: Metallurgiya: 1978).
 24. V. M. Yuzevych and B. P. Koman, Phys. Solid State, 56: 895 (2014).
 25. V. M. Yuzevych, B. P. Koman, and R. M. Dzhala, J. Nano- Electron. Phys., 8, No. 4: 04005 (2016). Crossref
 26. B. P. Koman, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 13, No. 2: 84 (2016). Crossref
 27. N. V. Klassen, A. A. Vasin, and K. A. Polyanin, Materialovedenie, No. 10: 7 (2017).
 28. N. P. Kobeleva, M. A. Lebyodkin, and T. A. Lebedkina, Metallurgical and Materials Transactions A, 48, No. 3: 965 (2017). Crossref