Аномальна чутливість до мікродефектів деформаційної залежності повної інтегральної інтенсивності динамічної дифракції в монокристалах

В. Б. Молодкін, Г. І. Низкова, В. В. Лізунов, В. В. Молодкін, Є. М. Кисловський, Я. В. Василик, О. В. Решетник, Т. П. Владімірова, А. О. Білоцька, Н. В. Барвінок

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 15.05.2018. Завантажити: PDF

Роботу присвячено експериментальному вивченню діягностичних можливостей методи деформаційних залежностей (ДЗ) повної інтеґральної інтенсивности динамічної дифракції (ПІІДД) для монокристалів з мікродефектами у випадку, коли дифузна складова ПІІДД може бути співмірною з її когерентною складовою або значно перевищувати її. Показано, що в цьому випадку ДЗ ПІІДД аномально чутливі й унікально інформативні при використанні їх для визначення характеристик мікродефектів у багатопараметричних монокристалічних системах.

Ключові слова: інтеґральна динамічна дифрактометрія, дифузне розсіяння, мікродефекти.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i08/1123.html

PACS: 07.85.Jy, 61.05.cc, 61.05.cp, 61.72.Dd, 81.40.Ef, 81.70.-q


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. M. A. Krivoglaz, X-Ray and Neutron Diffraction in Nonideal Crystals (Berlin: Springer: 1996). Crossref
 2. В. Б. Молодкин, М. В. Ковальчук, И. М. Карнаухов, В. Е. Сторижко, С. В. Лизунова, С. В. Дмитриев, А. И. Низкова, Е. Н. Кисловский, В. В. Молодкин, Е. В. Первак, А. А. Катасонов, В. В. Лизунов, Е. С. Скакунова, Б. С. Карамурзов, А. А. Дышеков, А. Н. Багов, Т. И. Оранова, Ю. П. Хапачев, Основы интегральной многопараметрической диффузнодинамической дифрактометрии (Нальчик: Кабардино-Балкарский Университет: 2013).
 3. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, Е. В. Фузик, Металлофиз. новейшие технол., 36, № 7: 857 (2014). Crossref
 4. Л. Н. Скапа, В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, Е. Г. Лень, Б. В. Шелудченко, С. В. Лизунова, Е. С. Скакунова, Н. Г. Толмачев, С. В. Дмитриев, Р. В. Лехняк, Г. О. Велиховский, В. В. Молодкин, И. Н. Заболотный, Е. В. Фузик, О. П. Васькевич, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 11: 1567 (2015). Crossref
 5. В. Б. Молодкин, С. Й. Олиховский, М. Е. Осиновский, Металлофизика, 5, № 5: 3 (1983).
 6. Б. Ф. Журавлев, В. Б. Молодкин, С. И. Олиховский, М. Е. Осиновский, Металлофизика, 7, № 5: 24 (1985).
 7. S. M. Brovchuk, V. B. Molodkin, A. I. Nizkova, I. I. Rudnytska, G. I. Grankina, V. V. Lizunov, S. V. Lizunova, B. V. Sheludchenko, E. S. Skakunova, S. V. Dmitriev, I. N. Zabolotnyi, A. A. Katasonov, B. F. Zhuravlev, R. V. Lekhnyak, L. N. Skapa, and N. P. Irha, Металлофиз.новейшие технол., 36, № 8: 1035 (2014). Crossref
 8. В. В. Лизунов, С. М. Бровчук, А. И. Низкова, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Б. В. Шелудченко, А. И. Гранкина, И. И. Рудницкая, С. В. Дмитриев, Н. Г. Толмачев, Р. В. Лехняк, Л. Н. Скапа, Н. П. Ирха, Металлофиз.новейшие технол., 36, № 9: 1271 (2014). Crossref
 9. F. N. Chukhovskii, K. T. Gabrielyan, E. N. Kislovskii, and I. V. Prokopenko, phys. status solidi (a), 103, No. 2: 381 (1987). Crossref
 10. Г. В. Гринь, Е. Н. Кисловский, П. В. Петрашень, А. Ю. Разумовский, Металлофизика, 12, № 5: 113 (1990).
 11. Е. Н. Кисловский, Л. И. Даценко, В. Б. Молодкин, Г. В. Гринь, А. И. Низкова, Металлофизика, 12, № 6: 37 (1990).