Застосування цифрового аналогу підвищення роздільчої здатности рентґенодифракційного обладнання для дослідження дефектного стану кристалічних матеріялів

Н. М. Роженко, О. М. Григор’єв, В. В. Картузов

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Академіка Кржижановського, 3, 03142 Київ, Україна

Отримано: 19.06.2018. Завантажити: PDF

Представлено методику аналізи форми рентґенівських ліній із застосуванням методи реґуляризації за Тихоновим до відновлення фізичного профілю (радіяльного розподілу інтенсивности відбивання, розширення якого спричинено виключно дефектами кристалічної структури). Запропоновано процедуру відокремлення ефектів дифракції Рентґенових променів на кристалічній ґратниці з мікродеформаціями та на областях когерентного розсіяння, яка ґрунтується на відновленні форми повного фізичного профілю, не потребує апріорних припущень щодо закону розподілу мікродеформацій і враховує тип функції розширення на областях когерентного розсіяння.

Ключові слова: рівняння згортки, фізичний профіль, дефекти кристалічної будови, розділення ефектів дифракції.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i09/1149.html

PACS: 07.85.-m, 61.05.cf, 61.05.cp, 61.72.Dd, 81.07.-b, 81.70.-q


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. M. Čerňanský, Defect and Microstructure Analysis by Diffraction (Eds. R. L. Snyder, J. Fiala, and H. J. Bunge) (Oxford: 1999).
 2. В. С. Сизиков, Математические методы обработки результатов измерений (Санкт-Петербург: Политехника: 2001).
 3. F. W. Jones, Proc. Roy. Soc. Series A, 166, No. 924: 16 (1938). Crossref
 4. Б. И. Уоррен, Успехи физики металлов: Сборник (1963), т. 5, с. 172.
 5. Д. М. Васильев, Б. И. Смирнов, Успехи физических наук, 73, № 3: 503 (1961). Crossref
 6. О. Н. Григорьев, Порошковая металлургия, № 11: 100 (2012).
 7. А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин, Методы решения некорректных задач (Москва: Наука: 1986).
 8. Я. Д. Вишняков, Современные методы исследования структуры деформированных кристаллов (Москва: Металлургия: 1975).
 9. Д. М. Васильев, Дифракционные методы исследования структур (Москва: Металлургия: 1977).
 10. A. J. C. Wilson, Proc. Phys. Soc., 80: 286 (1962). Crossref
 11. F. R. L. Schoening, Acta Cryst., 18: 975 (1965). Crossref
 12. G. K. Williamson and W. H. Hall, Acta Metall., 1, Iss. 1: 22 (1953). Crossref
 13. В. И. Иверонова, Г. П. Ревкевич, Теория рассеяния рентгеновских лучей (Москва: Издательство МГУ: 1978).
 14. А. Н. Тихонов, А. В. Гончарский, В. В. Степанов, А. Г. Ягола, Численные методы решения некорректных задач (Москва: Наука: 1990).
 15. О. М. Григор’єв, В. В. Картузов, Н. М. Роженко, Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, 23: 16 (2017).
 16. М. В. Решетняк, О. В. Соболь, Физическая инженерия поверхности, 6, № 3–4: 180 (2008).
 17. В. С. Королюк, Н. И. Портенко, А. В. Скороход, А. Ф. Турбин, Справочник по теории вероятностей и математической статистике (Москва: Наука: 1985).
 18. М. Д. Бега, В. Б. Винокуров, Б. О. Галанов, О. М. Григор’єв, В. В. Картузов, П. В. Мазур, Н. М. Роженко, А. В. Степаненко, Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, 22: 58 (2016).
 19. О. Н. Григорьев, Л. А. Крячко, Н. Д. Бега, А. В. Лаптев, М. Е. Головкова, Н. Н. Роженко, Е. И. Берсудский, Электронная микроскопия и прочность материалов, 19: 114 (2013).
 20. Г. А. Баглюк, О. В. Власова, В. В. Картузов, А. А. Мамонова, Н. В. Могила, Н. М. Роженко, Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении, 18: 72 (2016).
 21. Н. М. Роженко, В. В. Картузов, Д. А. Гусачук, Наукові нотатки, 57: 161 (2017).