Вплив високих швидкостей охолодження на фазовий склад і фізичні властивості стопів Со–Ве і Сu–Ве

В. Ф. Башев, О. І. Кушнерьов, Є. В. Ільченко, С. І. Рябцев, Н. О. Куцева, А. А. Костіна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, 49050 Дніпро, Україна

Отримано: 10.02.2018; остаточний варіант - 07.08.2018. Завантажити: PDF

Методою гартування з рідкого стану (ГРС) у стопах Со–Ве та Сu–Ве виявлено утворення однорідних сильнопересичених (до 23 ат.%Ве у стопі Со–Ве та до 31,4 ат.%Ве у стопі Сu–Ве) твердих розчинів, що мають склад вихідної рідини ($C_0$). При максимально досягнутих (10$^7$ К/с) швидкостях охолодження розтопу, що є достатніми для формування твердого аморфного стану, не вдається запобігти процесам впорядкування у конґруентній еквіатомовій фазі Со–Ве (тип СsCl). У той же час для стопу Сu–Ве показано, що в умовах ГРС можливе формування пересиченого твердого розчину змішаного (втілення–заміщення) типу. Експериментально підтверджено значне при ГРС переохолодження розтопу нижче температури розпаду фаз евтектоїдного складу — $\beta_1$- и $\beta$-фази, відповідно, в стопах Со–Ве і Сu–Ве. Показано позитивну роль методи ГРС у підвищенні рівня механічних і магнетоцупких характеристик швидкоохолоджених плівок.

Ключові слова: гартування з розтопу, перитектична й евтектоїдна реакції, еквіатомова фаза, магнетні властивості, сильнопересичений твердий розчин.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i09/1231.html

PACS: 61.66.Dk, 62.20.Qp, 75.30.Kz, 81.05.Bх, 81.30.Bx, 81.40.Ef, 81.40.Rs


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Л. Г. Коршунов, А. В. Корзников, Н. Л. Черненко, Физика металлов и металловедение, 111, № 4: 413 (2011).
 2. Y. Zhou, K. Song, J. Xing, Z. Li, and X.Guo, Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 29, Iss. 4: 399 (2016). Crossref
 3. R. Monzen, T. Hosoda, Y. Takagawa, and C. Watanabe, J. Mater. Sci., 46, Iss. 12: 4284 (2011). Crossref
 4. M. P. Ahmed, H. S. Jailani, S. R. Mohideen, and A. Rajadurai, Metallography, Microstructure, and Analysis, 5, Iss. 6: 528 (2016). Crossref
 5. K. A. Walsh, Beryllium Chemistry and Processing (Materials Park, Ohio, USA: ASM International: 2009).
 6. М. Хансен, К. Андерко, Структуры двойных сплавов (Москва: Изд-во НТЛ: 1962).
 7. T. B. Massalskii, Binary Alloy Phase Diagrams (Materials Park, Ohio, USA: ASM International: 1990).
 8. В. Ф. Башев, А. И. Кушнерев, Физика металлов и металловедение, 118, № 1: 42 (2017).
 9. И. С. Мирошниченко, Закалка из жидкого состояния (Москва: Металлургия: 1982).
 10. В. К. Носенко, А. Ю. Руденко, Т. Н. Моисеева, В. В. Максимов, М. С. Низамеев, А. И. Лимановский, А. М. Семирга, В. И. Ткач, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 12: 1681(2015). Crossref
 11. А. А. Чернов, Успехи физических наук, 100, № 2: 317(1970). Crossref
 12. В. Ф. Башев, Ф. Ф. Доценко, И. С. Мирошниченко, А. В. Тесля, Металлы, № 5: 120 (1990).
 13. W. Pearson, A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys (London: Pergamon Press: 1958).
 14. Г. М. Воробьев, В. Ф. Башев, В. И. Большаков, Доповіді НАН України, № 8: 115 (1998).
 15. R. Roy and R. Hasegawa, Solid State Сommunications, 27, Nо. 4: 471 (1978). Crossref
 16. R. Ray, M. Segnini, and B. C. Giessen, Solid State Сommunications, 10, Nо. 1: 163 (1972). Crossref
 17. С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев, Рентгенографический и электронно-оптический анализ (Москва: МИСИС: 2002).