Фазові діаграми урану та його сполук. II. «Орбітальне скло» (групи Галуа), магнітоелектричні ефекти

О. І. Міцек, В. М. Пушкар

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримано: 26.02.2019. Завантажити: PDF

Порядок кутових моментів $\mathbf{J}_\mathbf{r}$ в металічному урані може виникнути шляхом упорядкування пар орбітальних моментів $\mathbf{L}_\mathbf{r}$ у формі «орбітального скла». Подання багатоелектронних операторних спінорів та їх Фурьє-образів (флуктуацій хімічних (ковалентних) зв’язків (ФХЗ)) дає параметр «скла» ${P_3}(T)=\left\langle{{(L_r^z)}^2}\right\rangle$ як функціонал ФХЗ і функцію температури $T$. Область металічного урану ($C_3$) уміщує $N_3$ елементів групи Галуа (ГГ–G$_3$) у вигляді пари вузлів ($\mathbf{r}$–$\mathbf{R}$) іона U та їх моментів ($\mathbf{L}_\mathbf{r}\uparrow\downarrow\mathbf{L}_\mathbf{R}$). Орієнтація $P_3$ вздовж O$z$ при деформації $u_{33}$ визначає внесок магнітної сприйнятливості $\chi_{zz}\sim{P_3}(T)$. Магнітоелектричний опір $\Delta{R}_{33}\sim{P_3}(T)$. Ковалентний зв’язок 6$d$–6$d$ збільшує температуру плавлення на $\Delta{T_L}\sim10^2$ К для U і Cm (які мають по одному електрону 6$d$). Аномальний ефект Холла $R_{13}(P_1, P_3)$ обумовлений ФХЗ, як і залишковий електроопір $R_0$ перехідних металів, зокрема U.

Ключові слова: порядок пар орбітальних моментів $\mathbf{L}_\mathbf{r}$ (група Галуа, «орбітальне скло»), магнітна сприйнятливість, магнітоопір, ефект Холла.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i09/1127.html

PACS: 61.50.Ks, 71.10.-w, 71.20.Be, 72.20.Dp, 72.20.My, 75.10.Dg, 75.30.Mb


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Металлофиз. новейшие технол., 41, № 3: 279 (2019). Crossref
  2. А. И. Мицек, В. Н. Пушкарь, Металлофиз. новейшие технол., 37, № 4: 433 (2015). Crossref
  3. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
  4. Ю. П. Ирхин, В. Ю. Ирхин, Электронное строение и физические свойства переходных металлов (Свердловск: Уральский государственный университет: 1989).
  5. И. Б. Листинг, Предварительные исследования по топологии (Москва: Гос. технико-теор. издат.: 1932).
  6. Н. Бурбаки, Общая топология (Москва: Гос. издат. физ.-мат. лит.: 1959).
  7. Н. Чеботарев, Основы теории Галуа (Москва: Гос. технико-теор. издат.: 1934).
  8. А. В. Дерягин, А. В. Андреев, ЖЭТФ, 71, № 9: 1166 (1976).