Дослідження процесів формування алітованих шарів, отриманих методом електроіскрового легування. Частина II. Математична модель процесу алітування

В. Б. Тарельник$^{1}$, О. П. Гапонова$^{2}$

$^{1}$Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021, Суми, Україна
$^{2}$Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Отримано: 25.02.2019; остаточний варіант - 30.07.2019. Завантажити: PDF

Запропоновано рівняння прогнозування товщини і мікротвердості зміцненого шару, його шорсткості і суцільності, що дозволяють за енергетичними параметрами установки електроіскрового легування визначати основні параметри якості сформованого покриття. Рекомендований алгоритм дозволяє визначити найбільш раціональний спосіб формування поверхневих шарів необхідної якості. Методику апробовано при формуванні покриттів на катоді зі сталей 20 та 40, якщо використати як анод алюміній.

Ключові слова: електроіскрове легування, алітування, покриття, мікротвердість, суцільність, шорсткість.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v41/i11/1483.html

PACS: 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 68.55.Ln, 81.15.Rs, 81.40.Pq


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. А. П. Уманский, М. С. Стороженко, В. В. Акопян, И. С. Марценюк, Авиационно-космическая техника и технология, № 9: 214 (2012).
 2. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, М. Я. Довжик, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 12: 1611 (2016). Crossref
 3. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, М. Я. Довжик, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 3: 363 (2017). Crossref
 4. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, Н. С. Евтушенко, В. О. Герасименко, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 2: 235 (2018). Crossref
 5. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко, Н. С. Евтушенко, В. О. Герасименко, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 6: 795 (2018). Crossref
 6. I. P. Shatskyi, L. Ya. Ropyak, and M. V. Makoviichuk, Strength Mater., 48, No. 5: 726 (2016). Crossref
 7. I. Shatskyi, M. Makoviichuk, and L. Ropyak, Transactions of the VŠB–TU Ostrava, Civ. Eng. Ser., 17, Iss. 2: 109 (2017). Crossref
 8. Л. Я. Роп’як, І. П. Шацький, М. В. Маковійчук, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 4: 517 (2017). Crossref
 9. N. A. Dolgov, S. N. Romashin, L. Yu. Frolenkova, and V. S. Shorkin, Nanoscience Technol.: An Int. J., 6, No. 2: 117 (2015). Crossref
 10. В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, О. М. Мисливченко, Металофіз. новітні технол., 41, № 10: 1377 (2019). Crossref
 11. В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський, О. П. Гапонова, А. Д. Лазаренко, Спосіб прогнозування якісних параметрів поверхневого шару при зміцненні сталевих деталей методом електроерозійного легування: Патент UA 130574 U, МПК (2018.01), 10/48, № 23 (2018).