Зв’язана морфологічна стійкість множинних міжфазних границь: оксиди в градієнті хімпотенціала. IІ. Два шари оксиду

П. О. Мчедлов-Петросян$^{1}$, Манфред Мартін$^{2}$

$^{1}$Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна
$^{2}$RWTH Aachen University, Institute of Physical Chemistry, 55 Templergraben, 52056 Aachen, Germany

Отримано: 10.12.2019. Завантажити: PDF

Морфологічна стійкість міжфазних границь являє собою серйозну проблему, як з математичної, так і з фізичної точки зору. У матеріалах, підданих дії градієнтів термодинамічних потенціалів, тобто градієнтів хімічних потенціалів, електричних потенціалів, температури або тиску, виникають процеси переносу мобільних компонентів. На додаток до цього можуть виникати зміни морфології поверхонь і міжфазних границь. У цій роботі дається повний формально строгий розгляд зв’язаної морфологічної стійкості множинних міжфазних границь для оксидів під дією градієнта потенціалу кисню. У частині I цієї статті з використанням оригінального нового методу була досліджена морфологічна стійкість дифузійно взаємодіючих границь одного оксидного шару. Точні результати, отримані цим методом, порівнювалися з результатами, отриманими у квазістаціонарному наближенні; це наближення виявилося досить точним. У цьому повідомленні ми вивчаємо систему, що складається із двох межуючих оксидних шарів, тобто морфологічну стійкість трьох дифузійно взаємодіючих границь.

Ключові слова: морфологічна стійкість, багатофазні системи, дифузійне масоперенесення.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i03/0317.html

PACS: 02.30.Uu, 66.30.Dn, 68.35.Ct, 68.35.Fx, 81.10.Aj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. P. O. Mchedlov-Petrosyan and M. Martin, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 11: 1433 (2019). Crossref
 2. G. H. Meier, Oxidation of Intermetallics (Eds. H. J. Grabke and M. Schütze) (Weinheim: Wiley-VCH: 1997), p. 15. Crossref
 3. U. Koops, D. Hesse, and M. Martin, J. Mater. Res., 17: 2489 (2002). Crossref
 4. E. Ryshkewitch and D. W. Richerson, Oxide Ceramics (Orlando: Academic: 1985).
 5. A. Hammou and J. Guindet, The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry (Eds. P. J. Gellings and H. J. M. Bouwmeester) (Boca Raton: CRC Press: 1996), p. 407. Crossref
 6. H. J. M. Bouwmeester and A. J. Burggraaf, The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry (Eds. P. J. Gellings and H. J. M. Bouwmeester) (Boca Raton: CRC Press: 1996), p. 481. Crossref
 7. J. S. Langer, Rev. Modern Phys., 52: 1 (1980). Crossref
 8. Y. Aoki, C. Wiemann, V. Feyer, H.-S.Kim, C. M. Schneider, H.-S. Yoo, and M. Martin, Nat. Commun., 5: 3473 (2014). Crossref
 9. D.-H. Kwon, S. Lee, C. S. Kang, Y. S. Choi, S. J. Kang, H. L. Cho, W. Sohn, J. Jo, S.-Y. Lee, K. H. Oh, T. W. Noh, R. A. De Souza, M. Martin, and M. Kim, Adv. Mater., 31: 1901322 (2019). Crossref
 10. M. Martin and H. Schmalzried, Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 89: 124 (1985). Crossref
 11. P. O. Mchedlov-Petrossyan, Dopov. Nac. Akad. Nauk Ukr., No. 1: 78 (2002).
 12. P. O. Mchedlov-Petrossyan, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 24: 25 (2002)
 13. O. M. Chekmareva, J. Techn. Phys., XLI: 1115 (1971) (in Russian).
 14. J. S. Langer, Acta Metalurgica, 25: 1113 (1977). Crossref