Аналіз співвідношень між локальними і загальними механічними параметрами, що застосовуються для опису поведінки полікристалічних матеріалів

В. Ю. Марина, В. І. Марина

Технічний університет Молдови, бульв. Штефан чел Маре, 168, MD-2004 Кишинів, Молдова

Отримано: 15.07.2019; остаточний варіант - 24.10.2019. Завантажити: PDF

Проводиться зіставлення співвідношень між локальними і загальними механічними параметрами, отриманими в рамках моделі самоузгодження Крьонера і екстремуму невідповідності макроскопічних мір з відповідними усередненими значеннями мікроскопічних аналогів. Показано, що макроскопічне значення модуля зсуву, знайдене на основі моделі Крьонера, завжди більше, ніж відповідне значення, обчислене на основі принципу невідповідності екстремума мір. Встановлено фундаментальну нерівність між коефіцієнтом анізотропії кристалів з кубічними ґратницями і коефіцієнтом Пуассона відповідного полікристалічного матеріалу. Досліджується закон взаємодії між елементами структури в необоротній області, отриманій на основі принципу невідповідності мір у припущенні щодо однорідної ізотропної пружності матеріальних частинок.

Ключові слова: тензор напруження, тензор деформації, анізотропія структури, монокристал, полікристал.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i03/0415.html

PACS: 46.35.+z, 46.50.+a, 62.20.D-, 62.20.F-, 81.40.Jj, 81.40.Lm


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. R. Hill, Proc. Phys. Society, Section A, 65, Iss. 5: 349 (1952). Crossref
  2. E. Kroner, Int. J. Engng. Sci., 1: 261 (1963). Crossref
  3. M. Berveiller and A. Zaomi, J. Mechanics Phys. Solids, 26: 325 (1979). Crossref
  4. В. Ю. Марина, Многоэлементная модель среды, описывающая переменные сложные неизотермические процессы нагружения (Автореферат диссертации … д-ра физ.-мат. наук) (Киев: Институт механики НАН Украины: 1991).
  5. В. Ю. Марина, Прикладная механика, № 6: 9 (1997).
  6. В. Ю. Марина, Известия АН Молдовы. Серия математика, № 2: 16 (1998).
  7. В. Ю. Марина, В. И. Марина, Металлофиз. новейшие технол., 39, № 3: 387 (2017). Crossref
  8. М. Онами, С. Ивасимидзу, К. Гэнка, К. Сиодзава, К. Танака, Введение в микромеханику (Ред. М. Онами) (Москва: Металлургия: 1987).
  9. Т. Д. Шермергор, Теория упругости микронеоднородных сред (Москва: Наука: 1977).
  10. Д. А. Гохфельд, О. С. Садаков, Пластичность и ползучесть элементов конструкции при повторных нагружениях (Москва: Машиностроение: 1984).