Адсорбційна здатність поверхні металевих тонких плівок після бомбардування йонами Ar$^{+}$ низьких енергій

М. О. Васильєв, С. І. Сидоренко, І. О. Круглов, Д. І. Трубчанінова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Отримано: 02.10.2019. Завантажити: PDF

У даній роботі методом вторинної йонно-йонної емісії проаналізовано кінетику розпорошення адсорбованих шарів кисню, що одержані на очищеній йонним пучком поверхні тонких металевих плівок Nb, Ti, Fe, Ni і Cu товщиною 100 нм в широкому діапазоні доз опромінення йонами Ar$^{+}$ з енергією 4 кеВ. Встановлено закономірності зміни адсорбційної здатності поверхні після тривалого бомбардування в залежності від природи металу. Запропоновано механізм ефекту пасивації поверхні плівок в результаті зазначеної обробки.

Ключові слова: вторинно йонно-йонна емісія, тонкі плівки, йонне бомбардування, окиснення, адсорбція.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i05/0621.html

PACS: 52.40.Fd, 61.80.Lj, 68.49.Df, 68.35.Iv, 68.35.Np, 75.70.Rf


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. М. Б. Гусева, Соросовский образовательный журнал, № 10: 106 (1998).
 2. A. J. R. van den Boogaard, E. Zoethout, I. A. Makhotkin, E. Louis, and F. Bijkerk, J. Appl. Phys., 112: 123502 (2012). Crossref
 3. S. Zuccon, E. Napolitani, E. Tessarolo, P. Zuppella, A. J. Corso, F. Gerlin, M. Nardello, and M. G. Pelizzo, Opt. Mater. Express, 5: 176 (2014). Crossref
 4. X. Li, K.-W. Lin, H.-T. Liang, H.-F. Hsu, N. G. Galkin, Y. Wroczynskyj, J. van Lierop, and P. W. T. Pong, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, 365: 196 (2015). Crossref
 5. L. Repetto, R. Lo Savio, B. Šetina Batic, G. Firpo, and U. Valbusa, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, 354: 28 (2015). Crossref
 6. M. А. Vasylyev, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko, and T. Ishikawa, Успехи физики металлов, 17: 209 (2016). Crossref
 7. В. Т. Черепин, М. А. Васильев, Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов (Киев: Наукова думка: 1975).
 8. С. А. Andеrsеn, Intern. Ј. Mass. Spectrom. Ion. Phys., 3: 413 (1970). Crossref
 9. A. Benninghoven, Surface Sci., 35: 427 (1973). Crossref
 10. E. Stumpe and A. Benninghoven, phys. status solidi (a), 21: 479 (1974). Crossref
 11. A. Müller and A. Benninghoven, Surface Sci., 41: 493 (1974). Crossref
 12. V. T. Cherepin, A. A. Kosyachkov, and M. A. Vasilyev, Surface Sci., 58: 609 (1976). Crossref
 13. Я. Д. Коган, Б. А Колачев, Ю. В. Ливинский, О. П. Назимов, А. В. Фишгойт, Константы взаимодействия металлов с газами (Москва: Металлургия: 1987).
 14. H. Oechsner, W. Rühe, and E. Stumpe, Surface Sci., 85: 289 (1979). Crossref
 15. А. Б. Нейдинг, В. Б. Соколов, Усп. хим., 43: 2146 (1974).
 16. J. Holloway, J. Fluorine Chemistry, 33: 149 (1986). Crossref
 17. Соединения благородных газов (Под ред. М. Ф. Пушленкова) (Москва: Атомиздат: 1965).