Вплив особливостей режиму термостабілізації на структуру та електропровідність нанорозмірних плівок міді, золота та срібла

Р. І. Бігун$^{1}$, З. В. Стасюк$^{1}$, М. Д. Бучковська$^{1}$, В. М. Гаврилюх$^{1}$, Д. С. Леонов$^{2}$

$^{1}$Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна
$^{2}$Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

Отримано: 27.10.2020. Завантажити: PDF

Досліджено вплив режиму термостастабілізації у межах першої температурної зони формування плівок моделі температурних зон Мовчана–Демчишина на структуру та електропровідність плівок срібла, міді та золота, сформованих в умовах надвисокого вакууму методом замороженої конденсації пари термічно випаровуваного металу на аморфні діелектричні підложжя, попередньо покриті підшарами ґерманію субатомної товщини. Підтверджено можливість плавного керування середніми лінійними розмірами кристалітів у конденсаті металу шляхом сумісного використання сурфактантного підшару речовини (ґерманію), яка протидіє коалесценції зародків кристалізації металу, та вибору режиму термостабілізації плівки. Реалізовано теоретичний опис розмірних залежностей електропровідності плівок за допомогою створених теоретичних моделей.

Ключові слова: тонкі металеві плівки, підшари субатомної товщини, електропровідність плівок, термостастабілізація, зони Мовчана–Демчишина.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v42/i12/1629.html

PACS: 64.60.ah, 68.35.bd, 73.61.At, 73.63.Bd, 81.15.Kk


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Б. А. Мовчан, А. В. Демчишин, Физика металлов и металловедение, 28, вып. 4: 653 (1969).
 2. D. Gall, J. Appl. Phys., 119: 085101 (2016). Crossref
 3. А. П. Шпак, Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Ю. А. Куницький, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 8, вип. 2: 339 (2010).
 4. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, В. М. Гаврилюх, Д. С. Леонов, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 13, вип. 3: 459 (2015).
 5. Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 14, вип. 2: 285 (2016).
 6. З. В. Стасюк, Р. І. Бігун, А. В. Бородчук, Я. А. Пастирський, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 7, вип. 2: 529 (2009).
 7. C. R. Grovenor, H. T. Hentzell, and D. A. Smith, Acta Metall., 32, No. 5: 773 (1984). Crossref
 8. D. P. Singh, P. Goel, and J. P. Singh, J. Appl. Phys., 112: 104324 (2012). Crossref
 9. Физика твердого тела: Енциклопедический словарь (Ред. В. Г. Барьяхтар) (Киев: Наукова думка: 1996), т. 1.
 10. Физика твердого тела: Енциклопедический словарь (Ред. В. Г. Барьяхтар) (Киев: Наукова думка: 1996), т. 2.
 11. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, М. Д. Бучковська, Д. С. Леонов, Металлофиз. новейшие технол., 40, № 5: 601 (2018). Crossref
 12. K. L. Ekinci and J. M. Valles, Acta Metall., 46, Iss. 13: 4549 (1998). Crossref
 13. K. L. Ekinci and J. M. Valles, Phys. Rev. B., 58, No. 11: 7347 (1998). Crossref
 14. K. H. Fuchs, Proc. Cambridge Philos. Soc., 34: 100 (1938). Crossref
 15. E. H. Sondheimer, Adv. Phys., 1: 1 (1952). Crossref
 16. A. F. Mayadas and M. Shatzkes, Phys. Rev. B: Solid State B, 1: 1382 (1970). Crossref
 17. C. R. Pichard, C. R. Tellier, and A. J. Tosser, Thin Solid Films, 62, No. 2: 189 (1979). Crossref
 18. Y. Namba, Jap. J. Appl. Phys., 9, No. 11: 1326 (1970). Crossref
 19. P. Wißmann and H.-U. Finzel, Springer Tracts in Modern Physics (Eds. G. Höhler and Karlsruhe), vol. 223 (2007).
 20. Z. V. Stasyuk, Journ. Phys. Studies, 3, No. 1: 102 (1999). Crossref
 21. З. В. Стасюк, А. І. Лопатинський, Фізика і хімія твердого тіла, 2, № 4: 521 (2001).
 22. R. I. Bihun, Z. V. Stasyuk, O. A. Balitskii, Physica B, 487: 73 (2016). Crossref
 23. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, О. В. Строганов, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, Я. А. Пастирський, Д. С. Леонов, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 15, вип. 1: 15 (2017). Crossref
 24. Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 6: 795 (2008).