Отримання та структурно-морфологічні характеристики поруватих наносистем Zn/ZnO та Zn/ZnO/NiO

Г. С. Корнющенко, С. Т. Шевченко, В. В. Наталiч, В. І. Перекрестов

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Отримано: 17.06.2020; остаточний варіант - 16.11.2020. Завантажити: PDF

У роботі викладено технологічні умови формування двошарових і тришарових поруватих систем Zn/ZnO і Zn/ZnO/NiO. На першому етапі розглянуто структуроутворення базових поруватих систем Zn в процесі близькорiвноважної стаціонарної конденсації, а також розглянуто деякі аспекти управління цим процесом за допомогою самоорганізації незмінних в часі малих пересичень парів, що конденсуються. При отриманні поруватих систем Zn спочатку на підкладки з лабораторного скла за допомогою двох магнетронних розпорошувачів наносили двошарові контактні площинки на основі Cr і Au. Загальна товщина контактних площинок становила 0,8 мкм. Необхідність попереднього нанесення контактних площинок обумовлена тим, що механізм зародження поруватих структур Zn і подальшого їх нарощування залежать від природи поверхні підкладки. На наступному етапі на контактних площинках були отримані поруваті шари Zn трьох типів. При реалізації гранично слабких пересичень утворюються поруваті структури Zn у вигляді пов’язаних нанониток, а за поступового підвищення пересичення спостерігається перехід до утворення поруватих структур на основі об’ємних кристалів. Показана можливість зниження опору багатошарових систем за допомогою неповного окислення базових поруватих шарів Zn або нанесення на них плівок ZnO та NiO, що є важливим для практичного застосування отриманих шарів при створенні електродів літій-йонних акумуляторів. На основі аналізу результатів растрової та просвічувальної електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії та рентґенівської дифрактометрії оптимізовано фазовий і елементний склади, а також структурно-морфологічні характеристики складових шарів Zn/ZnO і Zn/ZnO/NiO.

Ключові слова: поруваті наноструктури, магнетронне розпорошення, нанонитки, багатошарові системи, наносистеми Zn/ZnO, наносистеми Zn/ZnO/NiO.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i05/0613.html

PACS: 52.77.Dq, 68.47.De, 68.47.Gh, 81.05.Rm, 81.15.Cd, 82.47.Aa


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Y. He, L. Huang, J. S. Cai, X. M. Zheng, and S. G. Sun, Electrochim. Acta., 55: 1140 (2010). Crossref
 2. S. Grugeon, S. Laruelle, R. Herrera-Urbina, L. Dupont, P. Poizot, and J.-M. Trarscon, J. Electrochem. Soc., 148: A285 (2001). Crossref
 3. P. Poizot, S. Laruelle, S. Grugeon, and J.-M. Tarascon, J. Electrochem. Soc., 149: A1212 (2002). Crossref
 4. P. Poizot, S. Laruelle, S. Dupont, and J.-M. Tarascon, Nature, 407: 496 (2000). Crossref
 5. A. Débart, L. Dupont, P. Poizot, J.-B. Leriche, and J. M. Tarascon, J. Electrochem. Soc., 148: A1266 (2001). Crossref
 6. J.-M. Tarascon and M. Armand, Nature, 414: 359 (2001). Crossref
 7. J. Y. Xiang, X. L. Wang, X. H. Xia, J. Zhong, and J. P. Tu, J. Alloys Compd., 509: 157 (2011). Crossref
 8. F. Belliard, P. A. Conner, and J. T. S. Irvine, Solid State Ion., 135: 163 (2000). Crossref
 9. J. J. Chen, K. Wang, and W. L. Zhou, IEEE Trans. Nanotechnol., 10: 968 (2011). Crossref
 10. E. J. Wolfrum, R. M. Meglen, D. Peterson, and J. Sluiter, Sensor Actuat. B-Chem., 115: 322 (2006). Crossref
 11. P. C. Chen, F. N. Ishikawa, H. K. Chang, K. Ryu, and C. Zhou, Nanotechnology, 20: 125503 (2009). Crossref
 12. T. Kunt, T. J. McAvoy, R. E. Cavicchi, and S. Semancik, Proc. of ADCHEM, 30: 91 (1997). Crossref
 13. D. P. Joseph and C. Venkateswaran, Journal of Atomic and Molecular Physics, 2011, Article ID 270540 (2011). Crossref
 14. X. Deng, L. Zhang, J. Guo, Q. Chen, and J. Ma, Mater. Res. Bull., 90: 170 (2017). Crossref
 15. Q. Pan, L. Qin, J. Liu, and H. Wang, Electrochim. Acta, 55: 5780 (2010). Crossref
 16. Z. W. Fu, F. Huang, Y. Zhang, Y. Chu, and Q. Z. Qin, J. Electrochem. Soc., 150: A714 (2003). Crossref
 17. C. Q. Zhang, J. P. Tu, Y. F. Yuan, X. H. Huang, X. T. Chen, and F. Mao, J. Electrochem. Soc., 154: A65 (2007). Crossref
 18. S. Q. Wang, J. Y. Zhang, and C. H. Chen, Scr. Mater., 57: 337 (2007). Crossref
 19. W.-M. Zhang, X.-L. Wu, J.-S. Hu, Y.-G. Guo, and L.-J. Wan, Adv. Funct. Mater., 18: 3941 (2008). Crossref
 20. G. Cui, Y.-S. Hu, L. J. Zhi, D. Q. Wu, I. Lieberwirth, J. Maier, and K. Mullen, Small, 3: 2066 (2007). Crossref
 21. H. B. Wang, Q. M. Pan, Y. X. Chen, J. W. Zhao, and G. P. Yin, Electrochim. Acta, 54: 2851 (2009). Crossref
 22. W. S. Khan, C. Cao, Z. Usman, Z. Usmana, S. Hussaina, G. Nabia, F. K. Butta, Z. Alia, T. Mahmooda, and N. A. Niazbet, Mater. Res. Bull., 46: 2261 (2011). Crossref
 23. J. M. Yang, Y. T. Hsieh, T. T. Chu-Tien, and I-W. Sun, J. Electrochem. Soc., 158: D235 (2011). Crossref
 24. C. Fournier and F. Favier, Electrochem. Commun., 13: 1252 (2011). Crossref
 25. R. Gazia, A. Chiodoni, S. Bianco, A. Lamberti, M. Quaglio, A. Sacco, E. Tresso, P. Mandracci, and C. F. Pirri, Thin Solid Films, 524: 107(2012). Crossref
 26. N. A. Lashkova, A. I. Maximov, A. A. Ryabko, A. A. Bobkov, V. A. Moshnikov, and E. I. Terukov, Semiconductors, 50: 1276 (2016). Crossref
 27. V. M. Latyshev, A. S. Kornyushchenko, and V. I. Perekrestov, J. Nano- Electron. Phys., 6, No. 4: 04023 (2014) (in Russian).
 28. A. S. Kornyushchenko, A. H. Jayatissa, V. V. Natalich, and V. I. Perekrestov, Thin Solid Films., 604: 48 (2016). Crossref
 29. V. I. Perekrestov and S. N. Kravchenko, Instrum. Exp. Tech., 45: 404 (2002). Crossref
 30. V. I. Perekrestov, A. I. Olemskoi, A. S. Kornyushchenko, and Yu. A. Kosminskaya, Phys. Solid State, 51: 1060 (2009). Crossref
 31. R. A. Lydyn, L. L. Andreeva, and V. A. Molochko, Konstanty Neorhanycheskykh Veshchestv: Spravochnyk [Constants of Inorganic Substances: A Handbook], (Moscow: Drofa: 2006), p. 144 (in Russian).