Експериментальна оцінка впливу конструктивних і режимних чинників на динаміку сталевого бурильного інструмента

В. М. Мойсишин$^{1}$, М. В. Лисканич$^{1}$, Л. В. Борисевич$^{2}$, О. Ю. Витязь$^{1}$, І. І. Возний$^{1}$

$^{1}$Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, 76019 Івано-Франківськ, Україна
$^{2}$Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018 Івано-Франківськ, Україна

Отримано: 07.03.2021. Завантажити: PDF

За результатами експериментальних досліджень, проведених на буровому стенді, встановлено емпіричну залежність між коливаннями сталевого бурильного інструмента та його конструктивними і режимними чинниками. За досліджуваний параметр коливань вибрано середнє квадратичне відхилення (стандарт) вібропришвидшення, що реєстрували на траверсі стенда, тобто після пристрою зміни жорсткості та демпфування, який входить до складу компонування бурильного інструмента. До конструктивних чинників віднесено жорсткість та коефіцієнт демпфування згаданого пристрою, а до режимних чинників віднесено осьове статичне навантаження та частоту обертання сталевого тришарошкового долота. Постійними факторами під час проведення експерименту були тип і діаметр сталевого тришарошкового долота та витрата промивальної рідини. Для одержання емпіричних залежностей обрано метод раціонального планування експериментів, відповідно до якого кожна комбінація змінних чинників під час досліджень зустрічається тільки один раз. Планований факторний експеримент проведено з використанням блоків пісковика воротищенської свити в якості гірської породи, складених з двох пропластків з твердістю за штампом 1440 і 2050 МПа. Загальну багатофакторну функцію подано добутком частинних залежностей від чотирьох змінних чинників: осьового навантаження, частоти обертання сталевого тришарошкового долота, жорсткості та коефіцієнта демпфування бурильного інструмента. Встановлено, що ймовірність існування усіх чотирьох частинних залежностей-множників більша за 0,95, що є задовільним результатом апроксимації. Також виявлено, що збільшення осьового статичного навантаження і частоти обертання сталевого тришарошкового долота призводить до зростання енергії вібропришвидшення, а зростання коефіцієнта демпфування — до її зменшення. З’ясовано, що залежність величини вібропришвидшення від жорсткості має локальний максимум, який зі збільшенням твердості гірської породи зміщується в область більших значень жорсткості. Аналіз отриманих результатів дослідження дозволив надати практичні рекомендації щодо зменшення шкідливого впливу вібрацій бурильного інструмента та зниження енерговитрат у процесі буріння свердловин.

Ключові слова: сталеве тришарошкове долото, бурильний інструмент, метод планування експерименту, змінний чинник, емпірична модель, дисперсія і середнє квадратичне відхилення, вібропришвидшення.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i05/0689.html

PACS: 62.20.-x, 62.20.F-, 62.20.M-, 62.20.Qp, 81.40.Np, 81.70.Bt


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. L. Tang, B. Guo, X. Zhu, C. Shi, and Y. Zhou, J. Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 39, No. 4: 885 (2020). Crossref
 2. Guangjian Dong and Ping Chen, Shock and Vibration, 2016, Article ID 7418635 (2016). Crossref
 3. Xiaohua Zhu and Zhi Zhang, Natural Gas Industry B, 4, No. 5: 374 (2017). Crossref
 4. O. Vlasiy, V. Mazurenko, L. Ropyak, and A. Rogal, East.-Eur. J. Enterprise Technologies, 1, No. 7(85): 25 (2017). Crossref
 5. I. P. Shats’kyi, O. M. Lyskanych, and V. A. Kornuta, Strength Mater., 48, No. 3: 469 (2016). Crossref
 6. O. Onysko, L. Borushchak, V. Kopei, T. Lukan, I. Medvid, and V. Vryukalo, Int. Conf. ‘New Technologies, Development and Applications III. NT 2020’, Lecture Notes in Networks and Systems, 128: 720 (2020). Crossref
 7. T. Pryhorovska and L. Ropyak, 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), INSPEC Accession Number: 19431197 (2019). Crossref
 8. Y. Wang, C. Qian, L. Kong, Q. Zhou, and J. Gong, Appl. Sci., 10, No. 8: 2669 (2020). Crossref
 9. O. Onysko, V. Kopei, I. Medvid, L. Pituley, and T. Lukan, IAdvances in Design, Simulation and Manufacturing III. DSMIE 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering (Springer, Cham.: 2020). Crossref
 10. O. R. Onysko, V. B. Kopey, and V. G. Panchuk, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 749, Accession Number 012007 (2020). Crossref
 11. I. Shatskyi, L. Ropyak, and A. Velychkovych, Eng. Solid Mechan., 8, No. 4: 301 (2020). Crossref
 12. Y. Y. Striletskyi, S. I. Melnychuk , V. M. Gryga, and O. P. Pashkevych, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu [Scientific Bulletin of the National Mining University], No. 3: 19 (2020). Crossref
 13. L. S. Saakiyan, A. P. Efremov, L. Ya. Ropyak, and A.V. Gorbatskii, Soviet Mater. Sci., 23, No. 3: 267 (1987). Crossref
 14. L. S. Saakiyan, A. P. Efremov, and L. Ya. Ropyak, Protection of Metals, 25, No. 2: 185 (1989).
 15. R. S. Yakym and D. Yu. Petryna, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 5: 731 (2020). Crossref
 16. L. Ya. Ropyak, T. O. Pryhorovska, and K. H. Levchuk, Progress in Physics of Metals, 21, No. 2: 274 (2020). Crossref
 17. T. A. Pryhorovska and S. S. Chaplinskiy, Neftyanoye Khozyaystvo—Oil Industry, No. 1: 38 (2018) (in Russian). Crossref
 18. L. Ropyak, I. Schuliar, and O. Bohachenko, East.-Eur. J. Enterprise Technologies, 1, No. 5(59): 53 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 19. J. A. Nietcho, N. Stosic, and A. Kovacevic, Institution of Mechanical Engineers – 7th International Conference on Compressors and Their Systems, 2011: 317 (2011). Crossref
 20. A. Krivosheya, J. Danilchenko, M. Storchak, and S. Pasternak, Mechanisms and Machine Science, 34: 425 (2016). Crossref
 21. I. P. Shatskii, J. Appl. Mech. and Techn. Phys., 30, No. 5: 828 (1989). Crossref
 22. I. P. Shatskyi, M. V. Makoviichuk, and A. B. Shcherbii, Proceedings of the 11th International Conference on Shell Structures: Theory and Applications, SSTA, 2017, 4: 165 (2018). Crossref
 23. L. Ropyak and V. Ostapovych, East.-Eur. J. Enterprise Technologies, 2, No. 5(80): 50 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 24. V. B. Tarel’nik, E. V. Konoplyanchenko, P. V. Kosenko, and V. S. Martsinkovskii, Chem. Petrol. Eng., 53: 540 (2017). Crossref
 25. V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, I. V. Konoplianchenko, V. A. Herasymenko, and N. S. Evtushenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 2: 235 (2018). Crossref
 26. I. P. Shatskyi, L. Ya. Ropyak, and M. V. Makoviichuk, Strength of Materials, 48, No. 5: 726 (2016). Crossref
 27. V.  B. Tarelnyk, O.  P. Gaponova, Ye.  V. Konoplianchenko, V.  S. Martsynkovskyy, N.  V. Tarelnyk, and O.  O. Vasylenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 1: 47 (2019). Crossref
 28. I. P. Shatskyi, V. V. Perepichka, and L. Y. Ropyak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 42, No. 1: 69 (2020) (in Ukrainian). Crossref
 29. J. Cizek, I. Dlouhy, F. Siska, and K. A. Khor, J. Thermal Spray Technology, 23, No. 8: 1339 (2014). Crossref
 30. L. Ya. Ropyak, V. S. Vytvytskyi, A. S. Velychkovych, T. O. Pryhorovska, and M. V. Shovkoplias, IOP Conf Ser: Mater. Sci. Eng., 1018: 012014 (2021). Crossref
 31. G. Muthukumaran and P. Dinesh Babu, J. Braz. Soc. Mech. Sci. Eng., 43: 103 (2021). Crossref
 32. M. Paschechko, K. Dziedzic, E. Mendyk, and J. Józwik, J. Tribol., 140, No. 2: 021302 (2017). Crossref
 33. M. Pashechko, J. Montusiewicz, K. Dziedzic, and J. Jozwik, Powder Metall. Met. Ceram., 56: 316 (2017). Crossref
 34. Z. A. Duryahina, S. A. Bespalov, V. Ya. Pidkova, and D. Yu. Polockyj, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33 (Spec. Iss.): 393 (2011).
 35. Z. A. Duriagina, T. M. Kovbasyuk, and S.  A. Bespalov, Usp. Fiz. Met., 17, No. 1: 29 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 36. A. Ostapovets, P. Molnár, and A. Jäger, J. Mater. Sci., 48, No. 5: 2123 (2013). Crossref
 37. L. Yu. Kozak, Mater. Sci., 35, No. 1: 132 (1999). Crossref
 38. V. A. Tatarenko, T. M. Radchenko, and V. M. Nadutov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 25, No. 10: 1303 (2003).
 39. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 28, No. 12: 1699 (2006).
 40. K. H. Levchuk, T. M. Radchenko, and V. A. Tatarenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 1: 1 (2021) (in Ukrainian). Crossref
 41. J. Grydzhuk, I. Chudyk, A. Velychkovych, and A. Andrusyak, East.-Eur. J. Enterprise Technologies, 1, No. 7(97): 6 (2019). Crossref
 42. T. Pryhorovska, Engineering Solid Mechanics, 6, No. 4: 315 (2018). Crossref
 43. V. Moisyshyn, I. Voyevidko, and V. Tokaruk, Mining of Mineral Deposits, 14, No. 3: 128 (2020). Crossref
 44. N. Volchenko, A. Volchenko, D. Volchenko, P. Poliakov, V. Malyk, D. Zhuravliov, V. Vytvytskyi, and P. Krasin, East.-Eur. J. Enterprise Technologies, 1, No. 5(97): 47 (2019). Crossref
 45. R. M. Tatsiy, O. Y. Pazen, S. Y. Vovk, L. Y. Ropyak, and T. O. Pryhorovska, J. the Serbian Society for Computational Mechanics, 13, No. 2: 36 (2019). Crossref
 46. R. M. Tatsii, and O. Y. Pazen, J. Eng. Phys. Thermophysics, 91, No. 6: 1373 (2018). Crossref
 47. O. Vytyaz,. I. Chudyk, and V. Mykhailiuk, New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, 591 (2015). Crossref
 48. D. A. Panevnik and A. S. Velichkovich, Neftyanoe Khozyaystvo—Oil Industry, 2017, No.1: 70 (2017).
 49. M. Dutkiewicz, I. Gołębiowska, I. Shatskyi, V. Shopa, and A. Velychkovych, MATEC Web Conf., 178: 06010 (2018). Crossref
 50. A. S. Velichkovich, Chemical and Petroleum Engineering, 43, Nos. 7–8: 458 (2007). Crossref
 51. I. Shatskyi, I. Popadyuk, and A. Velychkovych, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 249: 343 (2018). Crossref
 52. V. Moisyshyn, and K. Levchuk, Mining of Mineral Deposits, 10, No. 3: 65 (2016). Crossref
 53. K. G. Levchuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 5: 701 (2018) (in Ukrainian). Crossref
 54. V. Moisyshyn, and K. Levchuk, Oil and Gas Science and Technology, 72, No. 5, Article Number 27 (2017). Crossref
 55. V. Falshtynskyi, P. Saik, V. Lozynskyi, R. Dychkovskyi, and M. Petlovanyi, Mining of Mineral Deposits, 12: 68 (2018). Crossref
 56. V. S. Falshtynskyi, R. O. Dychkovskyi, V. G. Lozynskyi, and P. B. Saik, J. Sustainable Mining, 12, No. 3: 8 (2013). Crossref
 57. S. Ilin, L. Adorska, V. Samusia, D. Kolosov, and, I. Ilina, E3S Web of Conf., 109, No. 00030. (2019). Crossref
 58. I. Kessai, S. Benammar, M. Z. Doghmane, and K. F. Tee, Appl. Sci., 10, No. 18: 6523 (2020). Crossref
 59. K. G. Levchuk, SOCAR Proceedings, No. 2: 23 (2017) (in Russian). Crossref
 60. V. M. Moisyshyn, M. V. Lyskanych, L. V. Borysevych, N. B. Kolych, and R. A. Zhovniruk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 41, No. 8: 1087 (2019) (in Ukrainian). Crossref
 61. E. I. Kryzhanivs’kyi, V. P. Rudko, and I. P. Shats’kyi, Mater. Sci., 40, No. 4: 547 (2004). Crossref
 62. I. P. Shats’kyi and A. B. Struk, Strength of Materials, 41, No. 5: 548 (2009). Crossref
 63. A. S. Velychkovych, A. V. Andrusyak, T. O. Pryhorovska, and L. Y. Ropyak, Oil and Gas Science and Technology, 74, Article Number 2019039 (2019). Crossref
 64. I. I. Vytvytskyi, M. V. Seniushkovych, and I. P. Shatskyi, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu [Scientific Bulletin of the National Mining University], No. 5: 29 (2017).
 65. I. Shatskyi, I. Vytvytskyi, M. Seniushkovych, and A. Velychkovych, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 564: 012073 (2019). Crossref
 66. I. Shatskyi, A. Velychkovych, I. Vytvytskyi, M. Seniushkovych, Eng. Solid Mechan., 7: 355 (2019). Crossref
 67. I. P. Shatskii and V. V. Perepichka, J. Appl. Mech. Techn. Phys., 54, No. 6: 1016 (2013). Crossref
 68. K. G. Levchuk, V. M. Moisyshyn, and I. V. Tsidylo, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 12: 1655 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 69. I. Shatskyi and V. Perepichka, Dynamical Systems in Applications. DSTA 2017 (Eds: J. Awrejcewicz), 249: 335 (2018). Crossref
 70. I. P. Shats’kyi, and M. V. Makoviichuk, Mater. Sci., 41, No. 4: 486 (2005). Crossref
 71. I. P. Shats’kyi, M. V Makoviichuk, and A. B. Shcherbii, J. Math. Sci., 238, No. 2: 165 (2019). Crossref
 72. S. Fintová, M. Arzaghi, I. Kuběna, L. Kunz, and C. Sarrazin-Baudoux, Int. J. Fatigue, 98: 187 (2017). Crossref
 73. A. S. Velichkovich, I. I. Popadyuk and V. M. Shopa, Chemical and Petroleum Engineering, 46, Nos. 9–10: 518 (2011). Crossref
 74. Liu Yongwang, Guan Zhichuan, Zhang Hongning, and Zhang Bo, Shock and Vibration, 2016: 1 (2016). Crossref
 75. A. Velychkovych, I. Petryk, and L. Ropyak, Shock and Vibration, 2020, Article ID 3292713 (2020). Crossref
 76. V. M. Shopa, I. P. Shatskii, and I. I. Popadyuk, Soviet Engineering Research, 9, No. 3: 42 (1989).
 77. X. Yuan, T. Tian, H. Ling, T. Qiu, and H. He, Shock and Vibration, 2019, article ID 1498962 (2019). Crossref
 78. A. S. Velichkovich and S. V. Velichkovich, Chemical and Petroleum Engineering, 37, Nos. 3–4: 213 (2001). Crossref
 79. T. G. M. Vromen, Control of Stick-Slip Vibrations in Drilling Systems (Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven: 2015).
 80. A. A. Bedzir, I. P. Shatskii, and V. M. Shopa, Int. Appl. Mech., 31, No. 5: 351 (1995). Crossref
 81. S. V. Velichkovich, I. I. Popadyuk, I. P. Shatskii, and V. M. Shopa, Strength of Materials, 23, No. 3: 279 (1991). Crossref
 82. I. Yo. Popadyuk, I. P. Shats’kyi, V. M. Shopa, and A. S. Velychkovych, J. Math. Sci., 215, No. 2: 243 (2016). Crossref
 83. V. M. Moisyshyn, B. D. Borysevych, Yu. L. Havryliv, and S. A. Zinchenko, Stiykist i Kolyvannya Burylnoyi Kolony (Ivano-Frankivsk: Lileya-NV: 2013) (in Ukrainian).
 84. V. M. Moisyshyn and O. O. Slabyi, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 4: 541 (2018). Crossref
 85. Quanta Zhu, Zongming Zou, Bing Huang, Linhu Ma and Jiaxiang Xia, Natural Gas Industry B, 4, No. 2: 73 (2017). Crossref
 86. B. D. Borysevych, V. M. Moisyshyn, and R. B. Shcherbii, Rozvidka ta Rozrobka Naftovykh ta Hazovykh Rodovyshch, No. 3(32): 23 (2009) (in Ukrainian).
 87. A. G. Belov, Comput. Math. Model., 29: 30 (2018). Crossref
 88. M. M. Protodyakonov and R. I. Teder, Metodika Ratsionalnogo Planirovaniya Eksperimenta (Moscow: Nauka: 1970) (in Russian).