Одержання та фізичні властивості покриттів системи (CrCoNiFeTi)C

Г. С. Корнющенко, В. І. Перекрестов, Ю. О. Космінська, А. С. Домник

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Отримано: 10.04.2019; остаточний варіант - 05.03.2021. Завантажити: PDF

Запропоновано нову методику одержання покриттів системи (CrCoNiFeTi)C шляхом йонного розпорошення стрижня, що складений із шайб відповідних металів та вуглецю. Елементний склад покриттів задовільно узгоджується з розподілом різних металів та вуглецю вздовж розпорошуваного стрижня. За допомогою растрової та просвітлювальної електронної мікроскопії, а також рентґенофазового аналізу встановлено, що покриття складаються з дрібнодисперсних полікристалів з розмірами зерен у декілька нанометрів. З підвищенням концентрації вуглецю приблизно в межах від 14 до 48 ат.% відбувається карбідизація титану та зменшення шорсткості поверхні покриттів, що призводить до підвищення їхньої мікротвердості відповідно від 7 до 27 ГПа.

Ключові слова: високоентропійні покриття, йонне розпорошення, механічні властивості, механізми структуроутворення.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i06/0725.html

PACS: 68.35.bd, 68.35.bg, 68.47.Gh, 68.55.-a, 68.55.J-, 81.15.Jj


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. B. S. Murty, J. W. Yeh, S. Ranganathan, and P. P. Bhattacharjee, High-Entropy Alloys (Elsevier: 2019), p. 165. Crossref
 2. Sh. Guo and C. T. Liu, Prog. Natural Sci. Mater. Int., 21: 433 (2011). Crossref
 3. И. Н. Торяник, В. М. Береснев, У. С. Немченко, Д. А. Колесников, П. В. Турбин, С. С. Гранкин, Е. В. Береснева, В. В. Ганенко, Физическая инженерия поверхности, 11: 420 (2013).
 4. X. Li, Y. Feng, B. Liu, D. Yi, X. Yang, W. Zhang, G. Chen, Y. Liu, and P. Bai, J. Alloys Compd. 788: 485 (2019). Crossref
 5. W. Wang, W. Qi, L. Xie, X. Yang, J. Li, and Y. Zhang, Materials, 12: 694 (2019). Crossref
 6. P. Malinovskis, S. Fritze, L. Riekehr, L. von Fieandt, J. Cedervall, D. Rehnlund, L. Nyholm, E. Lewin, and U. Jansson, Mater. Des., 149: 51 (2018). Crossref
 7. Y.-S. Jhong, Ch.-W. Huang, and S.-J. Lin, Mater. Chem. Phys., 210: 348 (2018). Crossref
 8. Sh. Yin, W. Li, B. Song, X. Yan, M. Kuang, Y. Xu, K. Wen, and R. Lupoi, J. Mater. Sci. Technol., 35: 1003 (2019). Crossref
 9. X. H. Yan, J. Sh. Li, W. R. Zhang, and Y. Zhang, Materials Chemistry Physics, 210: 12 (2018). Crossref
 10. D. B. Miracle and O. N. Senkov, Acta Mater., 122: 448 (2017). Crossref
 11. A. D. Pogrebnjak, A. A. Bagdasaryan, I. V. Yakushchenko, and V. M. Beresnev, Russ. Chem. Rev., 83: 1027 (2014). Crossref
 12. J.-W. Yeh and S.-J. Lin, J. Mater. Res., 33: 3129 (2018). Crossref
 13. E. Abbasi and K. Dehghani. J. Alloys Compd., 783: 292 (2018). Crossref
 14. M. Braic,V. Braic, M. Balaceanu, C. N. Zoita, A. Vladescu, and E. Grigore, Surf. Coat. Technol., 204: 2010 (2010). Crossref
 15. Д. А. Голосов, С. Н. Мельников, А. П. Достанко, Электронная обработка материалов, 48: 63 (2012).
 16. В. И. Перекрестов, С. Н. Кравченко, Ю. А. Косминская, И. Н. Кононенко, Металлофиз. новейшие технол., 33, № 2: 203 (2011).
 17. V. I. Perekrestov and S. N. Kravchenko, Instrum. Exp. Tech., 45: 404 (2002). Crossref
 18. R. Glang, Handbook of Thin Film Technology (Eds. L. I. Maissel and R. Glang) (New York: McGraw Hill Hook Company: 1970), vol. 2.
 19. Н. А. Азаренков, О. В. Соболь, В. М. Береснев, А. Д. Погребняк, Д. А. Колесников, П. В. Турбин, И. Н. Торяник, Металлофиз. новейшие технол., 35, № 8: 1061 (2013).