Взаємний вплив близьких атомного і магнетного впорядкувань у бінарних стопах заміщення в напівеліптичній моделі

Т. Д. Шатній$^{1}$, Є. Г. Лень$^{2,1}$, В. В. Лізунов$^{1}$, Т. С. Лень$^{3}$, М. В. Ушаков$^{1}$

$^{1}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Київський академічний університет НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Національний авіаційний університет, просп. Любомира Гузара, 1, 03058 Київ, Україна

Отримано: 23.06.2021. Завантажити: PDF

Методом когерентного потенціалу, що базується на кластерному розкладі для функції Гріна невпорядкованої системи, в рамках однозонної моделі Хаббарда досліджуються взаємоузгоджені атомне і магнeтне близькі впорядкування у бінарних стопах заміщення з сильними електронними кореляціями при $T$ = 0 К. В змінних $U–n$ (потенціал кулонівського відштовхування–електронна концентрація) у напівеліптичній моделі для вихідної густини електронних станів побудовано магнeтні (МФД) та атомні (АФД) фазові діаграми у випадку рівної концентрації компонент ОЦК-стопу. Встановлено, що за значень $U$, які перевищують значення для верхньої межі появи парамагнeтної фази, в центральній частині МФД (в околі $n$ = 1) статичні флуктуації зарядової та спінової густин призводять до різниці у величинах електронних концентрацій та магнeтних моментів на атомах різного сорту, що сприяє пригніченню атомного упорядкування (сприяє атомному розшаруванню). У парамагнeтній області атомному впорядкуванню при віддаленні від $n$ = 1 перешкоджає тільки збільшення різниці між значеннями концентрацій електронів на атомах різного сорту і спостерігається фазове розшарування згідно правил Юм-Розері. Магнeтна підсистема стопу, як і у випадку однокомпонентних систем та цілком атомно-розупорядкованих стопів, зберігає тенденцію до реалізації антиферомагнeтного впорядкування в центральній частині МФД (поблизу $n$ = 1). Однак границі магнeтних фаз зміщуються під впливом атомного впорядкування, порушуючи електрон-діркову симетрію МФД, характерну для однокомпонентних систем.

Ключові слова: атомно- і магнeтно-невпорядковані стопи, сильні електрон-електронні кореляції, електронна структура, параметри атомного і магнeтного близьких порядків, атомна і магнeтна фазові діаграми.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v43/i09/1269.html

PACS: 05.30.Rt, 71.10.Fd, 71.20.Be, 71.23.-k, 71.27.+a, 71.28.+d, 75.10.Lp, 71.30.+h


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. S. M. Stishov, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 174: 853 (2004) (in Russian). Crossref
 2. V. F. Gantmakher and V. T. Dolgopolov, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 178: 3 (2008) (in Russian). Crossref
 3. V. V. Lizunov, E. G. Len, I. M. Melnyk, M. V. Ushakov, T. S. Len, and V. A. Tatarenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36: 575 (2014) (in Russian). Crossref
 4. V. V. Lizunov, E. G. Len, M. V. Ushakov, T. S. Len, and V. A. Tatarenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37: 1405 (2015) (in Russian). Crossref
 5. S. P. Repetsky and T. D. Shatnii, Theoretical and Mathematical Physics, 131: 832 (2002). Crossref
 6. S. P. Repetsky, V. A. Tatarenko, I. M. Melnyk, and E. G. Len, Usp. Fiz. Met., 9, No. 3: 259 (2008) (in Ukrainian). Crossref
 7. E. G. Len, T. D. Shatnii, V. V. Lizunov, T. S. Len, and M. V. Ushakov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 8: 1005 (2021). Crossref
 8. A. A. Smirnov, Obobshchennaya Teoriya Uporyadochivayushchikhsya Splavov [Generalized Theory of Ordered Alloys] (Kyiv: Naukova Dumka: 1986).
 9. I. V. Vernyhora, S. M. Bokoch, and V. A. Tatarenko, Usp. Fiz. Met., 11, No. 3: 313 (2010). Crossref
 10. D. I. Pushkarov, Pisma v JETP, 27, Iss. 6: 359 (1978)
 11. D. E. Laughlin and T. B. Massalski, Progress in Materials Science, 120, Article Number 100715 (2021). Crossref
 12. A. N. Andriotis, E. N. Economou, L. Qiming, and C. M. Soukoulis, Phys. Rev. B, 47, No. 15: 9208 (1993). Crossref
 13. Yu. A. Izyumov, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 165: 403 (1995) (in Russian). Crossref
 14. H. Jones F.R.S., The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science: Series 7, 44, No. 355: 907 (1953). Crossref
 15. U. Mizutani and H. Sato, Crystals, 7: 9 (2017). Crossref