Зміна фізичних властивостей зварного шва під флюсом дугового зварювання низьковуглецевої леґованої криці

М. Аураге$^{1}$, Б. Гєріра$^{1}$, Л. Туам$^{2}$, С. Дерфуф$^{3}$

$^{1}$Mohamed Khider University of Biskra, BP 145RP, 07000 Biskra, Algeria
$^{2}$Abbes Laghrour University, BP 1252 Road of Batna, 40004 Khenchela, Algeria
$^{3}$University of Batna 2, 53 Route de Constantine. Fésdis, 05078 Batna, Algeria

Отримано: 12.12.2022; остаточний варіант - 12.01.2023. Завантажити: PDF

У статті представлено результати експериментальних досліджень, виконаних на зварному шві елемента паливного баку, виготовленого з низьколеґованої криці з хемічним складом (% мас.): (C: 0,20, Si: 0,0079, Mn: 0,778, P: 0,0156, S: 0,058, Cr: 0,021, Al: 0,035, Cu: 0,012, Ni: 0,0075) і товщиною у 3,3 мм. Процес виробництва завершувався термообробленням (нормалізованим відпалом) за температури у 920 $\pm$ 10°C. Метою даної роботи було дослідження впливу важливого параметра — електричної напруги $V$. В роботі розглянуто дугове зварювання під флюсом з використанням потоку частинок флюсу. Для характеризації було враховано зміну електричної напруги $V$, яка знаходилася в межах від 31 В до 36 В. Показано, що цей фізичний параметер безпосередньо впливає на вміст Карбону в натопленому шві, структурні компоненти та механічні властивості ($\sigma$ і $HV_{0.3}$) досліджуваної криці.

Ключові слова: паливні баки, дугове зварювання під флюсом, електрична напруга, низьколеґована криця, ферит, перліт.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i03/0359.html

PACS: 61.82.Bg, 64.70.kd, 81.05.Bx, 81.20.Vj, 81.40.Ef, 81.40.-z


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. R. L. O’brien, Welding Handbook, 11: 191 (1991). Crossref
 2. ASM Handbook (Eds. D. L. Olson, T. A. Siewert, S. Liu, and G. R. Edwards) (American Society for Metals: 1993), vol. 6, p. 202.
 3. The Procedure Handbook of Arc Welding (The Lincoln Electric Co: 1973), p. 1.
 4. R. P. Singh, C. Singh, and A. K. Verma, Mater. Today Proc., 26, Part 2: 1822 (2020). Crossref
 5. M. Sailender, R. Suresh, G. C. M. Reddy, and S. Venkatesh, Measurement, 150: 107084 (2020). Crossref
 6. M. Sailender, G. C. M. Reddy, and S. Venkatesh, European J. Eng. Research Sci., 1, No. 3: 1 (2016). Crossref
 7. B. K. Khamari, S. S. Dash, S. K. Karak, and B. B. Biswal, Ironmaking and Steelmaking, 47, Iss. 8: 844 (2020). Crossref
 8. O. Grong and D. K. Matlock, Int. Metals Rev., 31, No. 1: 28 (1986). Crossref
 9. M. Durand-Charre, La Microstructure des Aciers et des Fontes. Genèse et Interprétation (EDP Sciences: 2012).
 10. M. Sen, M. Mukherjee, S. K. Singh, and T. K. Pal, J. Manufacturing Processes, 31: 424 (2018). Crossref
 11. C. Bonnet, Le Soudage. Métallurgie et Produits (Air Liquide/CTAS: 2001).
 12. Z. Boumerzoug, C. Derfouf, and T. Baudin, Engineering, 2, No. 7: 502 (2010). Crossref
 13. W. M. Jodia, Eng. Sci., 25, No. 4: 1471 (2017).
 14. A. K. Sinha, Ferrous Physical Metallurgy (London: Butterworths: 1989).
 15. S. Zhang and C. Wu, Ferrous Materials (Beijing: Metallurgical Industry Press: 1992).